Hari: 30 Mei 2021

ผู้ชาย 4 วิธีเพิ่มฮอร์โมนเพศชายเพื่อเพิ่มความต้องการทางเพศ

ในเด็กผู้ชาย ฮอร์โมนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะในอัณฑะใหม่ ในระหว่างผู้หญิง ฮอร์โมนจะถูกสร้างขึ้นในรังไข่ที่สดใหม่ ต่อมหมวกไต และคุณสามารถอยู่ที่อื่นในร่างกายของคุณได้ ต่อมบนศีรษะ – เช่น ต่อมใต้สมอง –